Pràctiques de tècniques d’enlairament i aterratge amb autonomia

Després d’haver realitzat els primers vols i després d’haver estudiat en la teoria ell perquè el parapent vola i com ha de ser volat, es passa a ensenyar a l’alumne les tècniques d’acomodament, verificació, aixecament de l’ala, carrera, enlairament, vol i aterratge amb autonomia . És a dir l’instructor ensenya a l’alumne a no dependre de l’instructor per realitzar aquestes tasques. S’ensenya la tècnica d’enlairament d’esquena, la qual és indispensable dominar per realitzar enlairaments segurs amb vent.

AQUEST CURS CONSTA DE 10 VOLS

Tècniques d’aixecament de l’ala

Es cobreixen els següents punts

 • Aixecament de l’ala amb les bandes A en les dues mans per a enlairaments amb vent moderat.
 • Aixecament de l’ala amb les bandes A en una mà i correcció amb el fre a l’altra mà per ales amb comportament nerviós.
 • Aixecament de l’ala amb les bandes A i fre en una mà, i bandes C o D i un altre fre en l’altra mà per a enlairaments amb vent fort.
 • Aixecament i carrera de l’ala en zero vent.

Aterratges de precisió i en situacions difícils.

En aquesta etapa s’ensenya a l’alumne a garantir un aterratge segur en condicions adverses, a realitzar correccions d’últim moment amb seguretat ia evitar situacions de perill.

Vol de durada amb corrents dinàmiques d’aire

El vol dinàmic és el que li permetrà per primera vegada l’alumne mantenir-se en l’aire per més temps aprofitant els corrents d’aire que pugen pel vessant. S’ensenya a l’alumne a aprofitar aquests corrents ascendents i prolongar la seva vol tant com ell vulgui. S’ensenya també les regles de navegació aèria per compartir el cel amb altres pilots amb seguretat.

Es cobreixen els següents punts:

 • Explicació del vol dinàmic
 • Com saber que tant acostar-se a la vessant.
 • Com saber quan allunyar-se de la vessant
 • Penetració del parapent
 • Component vertical i component horitzontal
 • Els girs eficients
 • Les regles de navegació

Teoria del descens amb orelles

Es cobreixen els següents punts:

 • Explicació de les orelles
 • La seguretat de les orelles
 • Com guiar l’parapent a orelles

Reforç d’Alumnes

Es cobreixen els següents punts:

 • Anàlisi d’errors i trucs
 • Exercicis de correcció d’errors i trucs

Teoria del vol en tèrmica i possibles vols amb tèrmiques

El vol amb tèrmica és el que li permet al pilot de parapent poder assolir distàncies aprofitant els corrents d’ascendència tèrmica que es generen per l’escalfament del sol. En aquesta etapa si les condicions tèrmiques són nobles i segures se li ensenyarà a l’alumne a aprofitar ia prendre més alçada per fer més distància.

Es cobreixen els següents punts:

 • Explicació de la tèrmica
 • On es generen
 • Els cicles
 • El nucli
 • El sink
 • L’estabilitat del parapent en tèrmica
 • L’oscil·lació
 • L’ús dels frens dins de la termal