Vol tèrmic

Es valorarà prèviament a l’alumne per a decidir les pretensions del curs, que tindrà una durada de 20 vols.

Aquest curs farà incidència pura en el vol tèrmic i de distància, traient profit de les condicions de vol mínimes, forts i transicions d’una muntanya a una altra.

És molt específic i de vegades només es realitzarà un vol diari