Curs d’iniciació

AQUEST CURS CONSTA DE 10 A 15 VOLS!

 • Explicació dels components del parapent
 • Verificació de l’equip
 • Col·locació de l’equip
 • Explicació i exercicis d’enlairament a terra
 • Exercicis d’enlairament i aterratge en pendent escola guiats per ràdio
 • Vols inicials d’alçada supervisats per ràdio
 • Teoria del parapent
 • Teoria del vent
 • Teoria del control del parapent

Coneix el contingut del curs en detall!

Curs de progressió

AQUEST CURS CONSTA DE 10 VOLS!

 • Pràctiques de tècniques d’enlairament i aterratge amb autonomia
 • Tècniques d’aixecament de l’ala
 • Aterratges de precisió i en situacions difícils
 • Vol de durada amb corrents dinàmiques d’aire
 • Teoria del descens amb orelles
 • Reforç d’alumnes
 • Teoria del vol en tèrmica i possibles vols amb tèrmiques

Coneix el contingut del curs en detall!

Curs de perfeccionament

AQUEST CURS CONSTA DE 20 VOLS!

Es valorarà prèviament a l’alumne per a decidir les pretensions del curs.

 • Vol tèrmic
 • Vol de distància

Coneix el contingut del curs en detall!